Muntenveiling online dating kostenlose fickanzeigen Saarbrücken

U KUNT ALS VOORLOPIGE OPLOSSING HET KLACHTENFORMULIER OPENEN, INVULLEN EN ALS DIGITAAL BESTAND SELECTEREN EN OPSLAAN (OF ZELFS PRINTEN).

Beste bezoeker, u kan uw verzameling door ons laten veilen. Hier geven we uitleg over de buttons op onze homepage.

Speciaal hiervoor kunt u op de website van de NVPH een klachtenformulier downloaden.

ONS IS NET GBLEKEN DAT ER TECHNISCHE PROBLEMEN ZIJN MET HET KLACHTENFOMULIER.

Ten aanzien van de uitspraak van de Geschillencommissie biedt de NVPH een “Nakomingsgarantie”.

Dat betekent dat de NVPH garandeert dat de uitspraak van de commissie, behoudens wanneer aan de burgerlijke rechter voorgelegd, door of namens haar lid wordt nagekomen.

Leave a Reply